beydagi

 
  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • dark color
  • red color

Youtube mamurek vidyolari

Anasayfa arrow Tanıtım arrow TÜBİKAM araştırması
TÜBİKAM araştırması
Yazar Administrator   
Cumartesi, 02 Şubat 2008

Ali Kemal İçen istanbuldan TÜRKİYE BİLİMSEL ve KÜLTÜREL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ ne Mamurek tarihi ile ilgi araştırma sorgulaması sonucu aldığı mail cevabı: "Sayın İçenMamurek köyü 1519, 1530, 1547 ve 1560 kayıtlarında yer alan bir köydür. Butarihte köy halkı Harbendelü aşiretindendir. Atabek, Ambarcık gibiköylerin halkı da bu aşirettendir. Harbendelü aşireti Halep'te kışlayanaşiretlerin en ünlülerindendir.Dede ocağınızı yazarsanız Söğüt hakkında da bilgi verebilirim.

Hamza Aksüt Selamlar"

 
Internet deki arastırmalara bende  bazi içerikler buldum ve bu konuya ekledim(Hasan Üstgül) Prof.Dr.Yusuf Halaçoğlunun ortaya çıkardığı belgelerde bu aşiret adına raslamaktayız. Danişmedlü Türkmenleri cemaatlerinden Mevaşiler,Sermayelü,Akralar ve Horbendelü(Harbendelü) cemaatleri iskanları kabul etmeyerek eşkıyalığa başlamışlardır.Kanunsuz hareketlerinin önlenerek iskan mahallelerine yerleştirilmeleri vebir miktar nezre bağlanmaları münasip görülerek 1701 yılında Hamid ve Karahisar mutasarrıflarına, Kütahya mollasına, Denizli, Geyikler, Kemer-i hamid(Burhaniye) Urla, Baklan, Sandıklı ve Honaz kadılarına,Kütahya mütesellimine hükümler gönderilmiştir''

Prof.Dr.Faruk Sümer büyük bir isabetle şu açıklamayı yapmıştır;''Don juan'ın cetvelinde bu adın Harmandalu şeklinde yazıldığını görmüştük.XVIII.ve XIX. Yüzyıllarda Batı Anadolu'da aynı adda(yani HARMANDALU)bu oymağa rast gelinir ki bununda adının aslında Harbendelü olması pek muhtemeldir. Harmandalı zeybeğinin bu oymakla ilgili olduğundan şüphe edilmez.Türkiye'deki Harbendelü'lerin mühim bir kısmının Halep Türkmenleri arasında yaşadığını bildiğimiz gibi,yine onlardan kalabalık bir küme de Malatya bölgesinde yurt tutmuştu.(XVI.yüzyıldan önce)

Cevdet Türkay'ın Başbakanlık Arşivi belgelerine göre Osmanlı İmparatorluğu'nda Oymak Aşiret ve cemaatler başlıklı önemli eserinde de bu aişret hakkında da bazı bilgiler görüyoruz 'HARBENDELİ, HARBENDELÜ) Rakka, Erzurum,Kars,Çıldır,Sivas, Karaman, Hama, Humus,Diyarbekir, Amrdin, Aydın, Kütahya, Aksaray sancağı, Bozok, İnay kazası (aydın sancağuı) Kayseriye, Anadolu eyeletleri.Konar-göçer Türkman Taifesinden yine aynı eserin ''cemaatler'' bölümündede bu isism aktarılıyor.

''Musacalı Türkmen Aşiretlerinden ve Hama,Humus mukataaları perakandesinden Harmendeli Cemaati,ba emr-i alişan otuz seneden mütecaviz Serik kazasında sakin olup,ziraat ve haraset ile teayyüş ederler.''

Selçuklular döneminde karşılaştığımız Harbende kelimesi,Farçadan gelmekte olup,''katır''veya''eşşek bakıcısı sahibi,yetiştiricisi,katırcı anlamında kullanılmıştır.Bu topluluk anlamına gelen Harbendeli kelimesi yapılmıştır.

Bu kelime Selçuklu döneminden itibaren hem kişi ve hemde bir aşiret veya cemaat adı olarak bilnmektedir.

Osmanlı Devleti döneminde bu aşiret Anadolu da konar-göçer yapıda olarak,Ege kıyılarından Anadolunun değişik bölgelerine yayılmıştır. Harmandalı kelimesi bu aşiret adı harbendelü kelimesinin halk arasındaki bozulmuş biçimidir. Prof.Dr.Nevzat Gözaydın

Türk Dili s.616.nisan,5359-368 1693 yılında Humus Sancağı'na iskana zorlanan Yeni îl Türkmenlerinden ve Halep Türkmenlerine bağlı olanlardan 40 kadar oymak içerisinde Abalu Oymağı Kefr Aya, Deşsariye(Dussariye), Kefr-i Bidos köyleri ve Ummü'l-Ahmud ve Ekmam mezrasına yerleştirilmiştir. (1) Bu Abalular Idris Kethüda'ya bağlıdır.

Abalı oymağı bu iskan sırasında ikiye bölünerek bir kısmı Humus'a diğerleri de Hama'ya yerleştirilmiştir. Bunlar genellikle Hama sancağı Barin nahiyesine yerleştirilmiştir.

Abalı oymağından olan Evlâd-ı Mişek obası Burak köyüne yerleştirilmiştir.

Maraş işi aba giydiklerinden Ala Abalı adını aldıkları söylemi biraz yakıştırma gibi gelmektedir. Farklı bir iklim yapısında olan Maraş ve Adana Ceyhan iklimi, dolayısıyla giysi anlayışını da etkilemiştir. Ayrıca 1563 tarihli Maraş Tahrir defterinde ne Abalı, ne Ala ne de Alaca Abalı adı geçmektedir. (2) Kaşgarlı Mahmud'a göre "Aba" ana demektir. (Divan ü Lügat-it Türk, Dizin)

Yanyatır ocağına bağlı olan Ala Abalılardan bir köy; Haçin taraf­larında kalanlar, Dur Hasan Dede köyünde oturmakta, çevreleri tarafından Türkmen diye adlandırılmakta ve tarımla uğraşmaktadırlar. (3)

Abalu adı 17.y y'da kâtip Çelebi'nin düzenlediği listede Halep Türkmenleri içinde Avşar, Bayat, Cerid-sil-süpür, Akkoyunlu, Kara-koyunlu, Ördeklü, Köçeklü, Kaşa Pehlivanoğlu oymakları içinde de geçmektedir. (4)

Malatya'daki kale kapılarından birinin adı "Alacakapı" olup Yörükan ailesinden Alacalar, Alacalı(Alacalu), namı diğer İnhızır yörüğünün boy adını almıştır. (5)

Narlıdere'den Serap Yetiş'in* anlattığına göre Cuma Ovası(Menderes) olan Narlıdere'ye gelin gelen Sultan Yetiş: "Biz Golanlı değiliz, Abalıyız" derdi. Golanlı diye Bayındır Tahtacılarından Üsküdarlı olan­lara denirdi.

Bayındır'dan Hamza Baba'ya ziyarete gelen Tahtacıların giysileri biraz farklı idi. O giysileri bana gösterip,"Bunlar Golanlı" dedi,"Biz Çaylaklar peştemal takarız, onlar üç eteğe yandan kalın kuşak takarlar."

Moğolların saldırıları sonucu Malatya'ya yerleşen oymaklar içinde Alaca Atlu adı da geçmektedir. Alaca Atlu Türkmen aşireti, Aşağı Ele-mendik köyüne yerleşmiştir. Bunlar Hım devletine bağlı Baykal Gölü'nün güneyinde oturan Çinliler tarafından Boma (Puma)  diye ad­landırıldıktan (Malatya tahrir Defteri s. 48) Harbendelü taifesinden tarımla uğraşan grup olduğu kayıtlıdır. Harbendelü ve Tahtacı oba­larının en büyük yardımcıları katırdır. Harbendelü nakliye yaptığı tah­tayı keresteyi taşımak için katır beslemeye özen göstermişlerdir. Keza Makta'ya giden Tahtacıların hangisinin katın hızlı gidiyorsa, oba içinde onun övünmesine sebep olurmuş. Bunlara Halep Yörükleri denirmiş. (6)

Ayrıca Abalı ile ilgili bir kaynak ise aşiretler listesinde: Abalı (Abalu): Hama, Humus, Halep Sancakları , Yeni İl kazası (Sivas Eyaleti) Türkman taifesinden. (7) Aynı kaynakta cemaatler bölümünde Abalı (Abalu), Karaman eyaleti, Şam eyaleti eki ile kayıtlıdır. (8)

Abalu cemaati 1715 yılında Hama ve Humus bölgelerine yerleştirilmişlerdir. (9)

Bu grubun adına,  çok yakın bir isim Ardahan’da Küçük Alabalı şeklinde  (Güney Ardahan içerisinde) rastlanmaktadır. (1

Yorum (0) >>
Yorum yazın

Kayıtlı üye değilsiniz veya giriş yapmalısınız.Yorum sorumluluğu size ait olacaktır.


busy
Son Güncelleme ( Pazar, 02 Mart 2008 )
 
Sonraki >

Click for Malatya, Turkey Forecast

Mamurek

anket

Kasabamızın hangi köyündensiniz
 

www.mamurek.com
beydagi